Camera-inspectie

Is camera-inspectie de oplossing?

Afvoerleidingen die regelmatig verstoppen zoals bijvoorbeeld afvoer toilet, afvoer gootsteen of hemelwaterafvoer en men niet weet wat de oorzaak is, kunnen worden geinspecteerd door middel van een camera.

Wij maken gebruik van schuifcamera's voor het uitvoeren van inspecties in leidingen met een diameter vanaf Ø 50 tot Ø 160 mm. We kunnen de inspectie voor u op beeld vastleggen, zodat U in korte tijd een compleet en gedetailleerd beeld heeft van de situatie. Waarna wij U dan een eerlijk advies kunnen geven over de te volgen stappen met name:

  • Hoe groot is de eventuele schade?
  • Wat zijn de noodzakelijke reparaties?
  • Wat is de snelste, veiligste en meest voordelige manier voor U?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

camera-inspectie1.JPG   camera-inspectie2.JPG

Waarvoor kunt U nog meer bij ons terecht? Lamers Rioolreiniging voert alle voorkomende rioolwerkzaamheden voor U uit. Een andere dienst is die we verrichten is de rookinspectie/stanklokalisatie, zo hebben wij snel het probleem opgespoord en verholpen! Uiteraard zijn we specialist in de rioolaanleg en rioolreparatie.

Zit er een afvoer ergens verstopt? Wellicht is een verstopte dakgoot de oorzaak en kan het hemelwater niet goed worden afgevoerd. Laat daarom uw dakgoten elk jaar schoonmaken.Wilt u een vijver of greppel maken, of heeft U andere kleinschalige grondwerkzaamheden? Dit verricht Lamers rioolreiniging ook voor U. Wilt U uw septic tanks reinigen en vetputten reinigen? Geen probleem.

Wij verrichten evt. ook andere loodgieterswerkzaamheden, zo heeft U alles in één hand.

Vragen of Interesse? Bel 0495-495254 of laat ons contact met U opnemen.