Water en Riolering

toilet ontstoppen

Water komt bij u uit de kraan en verdwijnt weer via het riool. Ook het regenwater van daken en straten gaat het riool in, of komt in bodem, vijvers en grachten terecht. Hier ziet u welke soorten water er zijn en welke relatie die onderling hebben. Ook over het riool.

Om een beetje onsmakelijk te beginnen: per dag produceert u zo'n 100 tot 200 gram ontlasting en één tot anderhalve liter urine. Dankzij het riool verdwijnt dat probleemloos. Al het afvalwater uit uw toilet, douche en keuken loopt via de leidingen in uw huis naar een buis onder de straat. Via buizen en pompen gaat het naar de rioolwaterzuivering. Ook regenwater gaat het riool in, via regenpijpen en straatputten.

Soms zakt het ook gewoon in de bodem weg. Water is essentieel voor ons bestaan. We drinken, koken, douchen, wassen en spoelen het toilet door. Al het water dat u hierbij gebruikt, gaat via uw gootsteen, toilet of doucheputje naar het riool. Dit is afvalwater. Ook regenwater loopt het riool in, via de putjes op straat en de regenpijpen langs uw huis. Alles gaat via buizen en gemalen naar de rioolwaterzuivering. Het gezuiverde water komt daarna in een rivier of kanaal (oppervlaktewater) terecht. Daarmee is de cirkel rond.

De riolering zorgt dus voor:

  • de afvoer van ons afvalwater.
  • droge voeten, door de afvoer van regenwater.
  • het voorkomen van ziekten (dé reden om riolen aan te leggen).
  • een schoner milieu.

Vragen of Interesse? Bel 0495-495254 of laat ons contact met U opnemen.

rioolwerkzaamheden1.jpg   rookinspectie3.JPG

rookinspectie1.JPG   rioolaanleg2.jpg